Navigation


Click here to see jobs in your category.

Sjefingeniør/senioringeniør (2011/0329)

OBS! SØKNADSFRISTEN ER UTE, OG ANNONSEN ER UTGÅTT!

Vis aktive jobber i denne kategorien

Bedrift Norsk Akkreditering

Nettside NO

Sjefingeniør (stillingskode 1088)/Senioringeniør (stillingskode 1181)Norsk Akkreditering søker en høyt kvalifisert og resultatorientert medarbeider med kompetanse innen ett eller flere av følgende områder:- Sertifisering- Inspeksjon- Samsvarsvurderinger- Systemrevisjon- Teknisk tilsynBlant oppgavene inngår (avhengig av kvalifikasjoner)- Faglig ledelse og utvikling - Planlegging, gjennomføring/oppfølging av akkrediterings- og inspeksjonsprosjekter - Ledende bedømmer (revisjonsleder)- Rapportering til NAs ledelse og kunderKvalifikasjonerStillingen krever høyere utdanning (ønskelig med masternivå eller høyere), fortrinnsvis teknisk/naturvitenskapelig. Det er nødvendig med gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsegenskaper både på norsk og engelsk.For stillingen er det også ønskelig med erfaring fra ett eller flere av følgende områder:- Offentlig forvaltning, herunder sektormyndigheter og tilsynsvirksomhet- Akkrediterings-, sertifiserings- og inspeksjonsvirksomhet- Kjennskap til standarder for akkreditering, sertifisering og inspeksjon - Kvalitetsstyring Stillingen innebærer reiseaktivitet.Stillingen lønnes i henhold til gjeldene lønnspenn for sjefingeniør/ senioringeniør, avhengig av kvalifikasjoner (ref statens tariffavtale).Vi har fleksibel arbeidstid. Norsk Akkreditering er medlem i statens pensjonskasse.Interesserte oppfordres til å kontakte direktør Geir Samuelsen eller avdelingsdirektør Inger Cecilie Laake på tlf. ******for mer informasjon.Søknad og CV sendes:Norsk Akkreditering Postboks******KjellerEller på e-post: ******rk søknaden: 2011/0329Norsk Akkreditering foretrekker søknader per e-post. Vitnemål, attester og referanser vil bli etterspurt ved et eventuelt intervju.Vi vil at Norsk Akkrediterings arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne.
Skriv ut

Bedrift

Annonsen kommer fra nav.no

Sted

Utdanningsnivå

Universitet/høyskole

Stillingsprosent

- Heltid

ID

1165117